Wat doen wij?

prenatale opvolging  

 • Informatie in de thuispraktijk of aan huis ter voorbereiding op de bevalling
 • Zwangerschapsopvolging in de praktijk te Zonhoven of in Genk
 • Opvolgen van parameters: bloeddruk, urine, bloed, harttonen, ...
 • Prenatale lessen: borstvoedin

Postnatale opvolging

Na een ziekenhuisverblijf willen wij  u helpen om een vlotte overschakeling te maken naar de thuissituatie, hierbij is de hulp van een vroedvrouw aan huis gewenst.   

Wij verlenen de medische nazorg bij u thuis na een kort (polyklinisch), normaal of een langer ziekenhuisverblijf, na een zware bevalling of keizersnede,

hulp en advies bij borstvoeding of flesvoeding,  ondersteuning  bij verlies of verdriet of wanneer u zich depressief voelt.

 

Na de bevalling kunnen de bezoeken aan huis als volgt worden ingedeeld:

 • De eerste 5 dagen na de geboorte dagelijks
 • Vanaf de 6de dag na de bevalling heeft u recht op 6,  maximaal 9 huisbezoeken, ook in het weekend.
  De bezoeken zijn individueel en zijn afhankelijk van de nood aan zorg en kunnen verleend worden tot maximaal 1 jaar na de geboorte.

Tijdens onze huisbezoeken geven we veel informatie en is er ruimte om uw vragen te beantwoorden.
We zijn alle 3 gespecialiseerd in het verlenen van advies rondom borstvoeding.

Alle zorgen worden 100% terugbetaald door het ziekenfonds!

Van de observaties en het zorgplan wordt een verslag gemaakt en in een persoonlijk digitaal dossier genoteerd.  

MAMA

 • Controle baarmoeder
 • Controle bloedverlies
 • Nazicht hechtingen van het knipje of scheurtje
 • De verzorging van een wonde na keizersnede
 • Controle bloeddruk 
 • Hulp bij borst- flesvoeding

BABY

 • Gewicht 
 • Temperatuur
 • Kleur (controle geelzucht)
 • Urine/stoelgang
 • Navelverzorging
 • Het voedingspatroon bij borst- flesvoeding
 • Techniek babybad
 • Techniek hielprik/ guthrietest ter opsporing van stofwisselingsziekte
 • Advies bij huilen/onrust
 • ...

Prenataal 


Postnataal